Ambasadorka Lokalna

Zakres zadań Ambasadorki Lokalnej

 1. Ambasadorka jest odpowiedzialna za prowadzenie Klubu w wybranym przez siebie mieście, a w szczególności:
  • Pierwsze spotkanie Klubu Ambasadorki Lokalnej odbywa się w zaraz w tym samym lub kolejnym miesiącu po odbyciu kwartalnego szkolenia dla Ambasadorek. Jeśli w tym czasie nie odbędzie się zaplanowane spotkanie uznajemy, że Ambasadorka Lokalna rezygnuje ze współpracy
  • Ustala terminy comiesięcznych spotkań na sześć miesięcy do przodu
  • Wybiera i ustala szczegóły organizacyjne związane z miejscem spotkań Klubów
  • Aktywnie zaprasza panie ze swojego otoczenia na spotkania Klubu
  • Zakłada i prowadzi fanpage (stronę) Klubu na Facebooku
  • Systematycznie (co najmniej 4 wpisy tygodniowo) komunikuje spotkania Klubu na klubowej stronie na Facebooku oraz proaktywnie poprzez wysyłkę maili i komunikację na Linkedin, Instagram i inne oraz osobiście podczas spotkań czy konferencji
  • Kontaktuje się z lokalnymi mediami (portale, serwisy, radio, prasa, telewizja) w celu nagłośnienia działalności swojego Klubu
  • Kontaktuje się z lokalnymi organizacjami i przedstawicielami władz w celu nagłośnienia działalności Klubu co ma owocować większą ilością uczestniczek podczas klubowych spotkań
  • Przygotowuje się merytorycznie do poprowadzenia każdego ze spotkań wg przygotowanych materiałów dydaktycznych.
  • Przygotowuje terminowo raport wg wytycznych Ambasadorki ds. Organizacji, podsumowujący każdorazowo spotkanie Klubu w terminie 7 dni od dnia wydarzenia.
  • Utrzymuje ciągłość spotkań swojego Klubu. W przypadku choroby lub niemożności poprowadzenia spotkania, Ambasadorka Lokalna posiłkuje się pomocą swojej Ambasadorki Regionalnej lub innych Ambasadorek Lokalnych z danego województwa
 2. Ambasadorce przysługuje prawo wynagrodzenia wynikające z organizacji spotkań Klubu co miesiąc (wypłacane do 15 dnia kolejnego miesiąca po zamknięciu kwartału):
  • Uczestniczka Klubu płaci za bilet na 1 spotkanie w wysokości 19 zł brutto
  • 25% z tej kwoty (4,75) zostaje przekazane do Centrali Kobiety i Pieniądze, z których pokrywane są koszty wspólne związane z organizacją Klubów w całej Polsce
  • 5% z 19 zł (0,95) otrzymuje Ambasadorka ds. Organizacji, która każdego dnia wspiera wszystkie Kluby, odpowiada na wszystkie pytania, przygotowuje  listy uczestniczek na spotkania, wspiera w każdym aspekcie działania Klubu.
  • 5% z 19 zł (0,95) otrzymuje Ambasadorka ds. komunikacji, która wspiera Ambasadorki w codziennej komunikacji do uczestniczek spotkań Klubu na Facebooku, w mediach itp. Komunikacja to kluczowy środek do pozyskiwania uczestniczek spotkań Klubu.
  • 5% z 19 zł (0,95) otrzymuje twoja Ambasadorka Regionalna, która wspiera Ambasadorkę Lokalną w całym województwie.
  • Jeżeli Ambasadorka Lokalna nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją spotkań Klubów (sala, wydruki itp.) i sama pozyskałaś wszystkie uczestniczki spotkania, to pozostała kwota (11,40 zł brutto od każdej uczestniczki spotkania) stanowi Twoje wynagrodzenie, płatne na początku każdego kolejnego miesiąca po spotkaniu Klubu.
 3. Ambasadorka Lokalna utrzymuje systematyczny kontakt ze swoją Ambasadorkę Regionalną za pośrednictwem cotygodniowych telekonferencji, stałej komunikacji mailowej lub telefonicznej.
 4. Ambasadorka Lokalna zostaje przygotowana do swojego pierwszego spotkania Klubu przez Ambasadorkę Regionalną, która uczestniczy także w spotkaniu nowego klubu.
 5. Ambasadorka Lokalna raportuje do Ambasadorki Regionalnej, która następnie przekazuje zbiorcze raporty do Ambasadorki ds. Organizacji
 6. Ambasadorka Lokalna otrzymuje codzienne wsparcie od Ambasadorki Regionalnej w zależności od potrzeb i możliwości.
 7. Ambasadorka Lokalna wyraża zgodę na upublicznianie jej wizerunku w celach marketingowych związanych z promocją Klubów Kobiety i Pieniądze.
 8. Ambasadorka Lokalna wspiera rekrutację kandydatek na Ambasadorki w swoim regionie i nie tylko (jeśli ma taką wolę i możliwości).
 9. Ambasadorka Lokalna może stać się Ambasadorką Regionalną jeśli:
  • Jej Klub jest pierwszy w danym województwie
  • Dotychczasowa Ambasadorka Regionalna rezygnuje. W tym przypadku, jeśli więcej niż jedna Ambasadorka Lokalna z danego województwa wyrazi zainteresowanie rolą AR, Centrala Kobiety i Pieniądze daje sobie prawo ostatecznego wyboru po wcześniejszej analizie i rozmowom z kandydatkami.
 10. Jeśli Ambasadorka chce zrezygnować z prowadzenia Klubu, zgłasza to do swojej Ambasadorki Regionalnej, szuka zastępstwa i jeszcze prowadzi spotkanie w kolejnym miesiącu, aby utrzymać ciągłość spotkań.

Czy wszystko jest dla Ciebie jasne? Jeśli tak, to kliknij w baner i przejdź do kolejnego etapu wprowadzenia do roli Ambasadorki Klubu Kobiety i Pieniądze.