Ambasadorka Regionalna

Zakres zadań Ambasadorki Regionalnej

 1. Ambasadorka Regionalna jest odpowiedzialna za prowadzenie Klubu w wybranym przez siebie mieście oraz koordynację pracy Ambasadorek Lokalnych w województwie. W miarę rozwoju, istnieje możliwość przekazania prowadzonego Klubu Ambasadorce Lokalnej (np. Ambasadorka Regionalna na województwo wielkopolskie prowadzi spotkania Klubu w Poznaniu, ale może przekazać prowadzenie tego Klubu wybranej Ambasadorce Lokalnej i zająć się wyłącznie nadzorem i rozwojem całego województwa).
 2. Ambasadorce Regionalnej za koordynację pracy Ambasadorek Lokalnych z jej regionu przysługuje prawo do prowizji w wysokości 5% od każdego sprzedanego biletu na spotkania klubów w województwie, który nadzoruje
 3. Ambasadorka Regionalna jest w stałym kontakcie ze swoimi Ambasadorkami Lokalnymi, które prowadzą Kluby w województwie poprzez:
  • Cotygodniowe telekonferencje
  • Kontakt mailowy lub telefoniczny
  • Obecność na pierwszym spotkaniu nowo powstałego Klubu
  • Obecność na wybranych spotkaniach Klubów w celu sprawdzenia jakości, w miarę możliwości czasowych i finansowych
  • Inicjowanie własnych działań, dzięki którym w województwie będą powstawały kolejne Kluby, a frekwencja wzrastała.
 4. Ambasadorka Regionalna jest pierwszym kontaktem dla każdej Ambasadorki Lokalnej w jej województwie w zakresie codziennych obowiązków, organizacji spotkań i innych wątpliwości. W dalszej kolejności Ambasadorka Lokalna kontaktuje się z Ambasadorką ds. Organizacji lub Komunikacji praz Centralą Kobiety i Pieniądze.
 5. Ambasadorka Regionalna kontroluje prace Ambasadorek Lokalnych w zakresie:
  • Systematycznej komunikacji działalności Klubów na Facebooku i w innych mediach
  • Sprawnego przebiegu spotkań i działań wykonywanych po spotkaniach
  • Inne związane z pracą Klubów i ich rozwoju, frekwencji
 6. Ambasadorka Regionalna rekrutuje kandydatki na Ambasadorki Lokalne w swoim regionie, a w szczególności:
  • Prowadzi wstępne rozmowy z kandydatkami na Ambasadorki Lokalne
  • Nadzoruje proces rekrutacji (www.kobietaipieniadze.pl/rekrutacja) i jest w kontakcie z kandydatką
  • Odpowiada na pytania kandydatki, jeśli się pojawiają
  • Odpowiada za wdrożenie kandydatki do organizacji, jeśli ta przejdzie pozytywnie proces rekrutacji
 7. Ambasadorka Regionalna jest w kontakcie z Ambasadorką ds. Organizacji i Ambasadorką ds. Komunikacji oraz Centralą Kobiety i Pieniądze poprzez udział w wyznaczonych telekonferencjach po to, by na bieżąco monitorować zmiany w organizacji, dowiadywać się o postępach w rozwoju Klubów w całej Polsce, zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania Klubów.
 8. Ambasadorka Regionalna wyraża zgodę na upublicznianie jej wizerunku związanych z promocją Klubów Kobiety i Pieniądze.
 9. Ambasadorka Regionalna odpowiada za organizację dodatkowych wydarzeń w jej regionie, jeśli wraz z Centralą Kobiety i Pieniądze tak owe zaplanują np. szkolenia.
 10. Ambasadorka Regionalna może przekazać cześć obowiązków wyznaczonej osobie na samodzielnie ustalonych warunkach, nie obciążających Centralę Kobiety i Pieniądze.

Zapoznaj się też z zakresem zadań Ambasadorek Lokalnych, z którymi będziesz najbliżej współpracować.

Czy wszystko jest dla Ciebie jasne? Jeśli tak, to kliknij w baner i przejdź do kolejnego etapu rekrutacji.