8 lipca, 2021

Rozrzutnik, czy sknera? Jakim typem jesteś?

udostępnij

Badania pokazują, że jednym ludziom w tej samej sytuacji łatwiej przychodzi wydawanie pieniędzy niż innym. Podobnie różne podejście mamy do gromadzenia pieniędzy i dóbr. Mowa o czynnikach psychologicznych, które tak bardzo wpływają na stan portfela i wielkość majątku. Sprawdź, czy bliżej ci do rozrzutnika, czy sknery.

More...

Kontroler cen

To typ osoby, której bardzo ciężko jest się rozstać z posiadanymi pieniędzmi. Dodatkowo kontrolerzy zmagają się z wewnętrznym konfliktem, który polega na tym, że z jednej strony kontroler ma niezwykle silną potrzebę kupowania i gromadzenia dóbr, a z drugiej strony nie znosi wydawać pieniędzy. Jaki ma na to sposób? Stara się kupić jak najwięcej, wydając jak najmniej. Oczywiście wiąże się to z permanentnym polowaniem na okazje, porównywaniem cen, odkładaniem zakupu do momentu znalezienia oferty idealnej. Ale gdy już ją znajdzie, czuje wielką radość i satysfakcję.

Są oni racjonalnymi, efektywnymi i kompetentnymi kupującymi, którzy w końcu zdobywają pożądane przedmioty czy usługi w atrakcyjnej cenie. 

Do tego nie zaciągają długów, bo przecież po co niepotrzebnie płacić odsetki i ponosić inne koszty. 

Bycie kontrolerem cen jest jednak dość stresujące i obciążone częstym brakiem satysfakcji. Kontroler, mimo że ma pieniądze, może się czuć biedakiem. Zakupy mogą być frustrujące zamiast przyjemne, a polowanie na okazje może się ciągnąć bez końca i nie zostanie uwieńczone sukcesem.

Rozrzutnik

Jak sama nazwa mówi, dla rozrzutnika wydawanie pieniędzy to czysta przyjemność wynikająca z silnej potrzeby pokazania się poprzez posiadane dobra. W przeciwieństwie do kontrolera rozrzutnik wyraża się markowymi rzeczami, metkami i życiem na pokaz. Po co to wszystko? Oczywiście dla podziwu i uznania u innych! 

To widoczny trend wśród osób młodych, o wyższym wykształceniu i wyższych dochodach. I co ciekawe, wśród osób, które lepiej oceniają stan swojej wiedzy ekonomicznej. 

Rozrzutnik w pogodni za jakością czy marką godzi się na większe wydatki. Robi to z radością i przyjemnością, co może się skończyć nadmiernymi lub wręcz kompulsywnymi zakupami. A co za tym idzie − długami, poczuciem winy, niską samooceną i niezadowoleniem z życia. Co można na to poradzić? Na początek proponuję detoks informacyjny, odcięcie się od mediów społecznościowych i znalezienie społecznie pożytecznego zajęcia po godzinach.

Rozsądny niewydawacz

To osoba, dla której posiadanie w zasadzie większości dóbr nie ma większego znaczenia. Takie ascetyczne podejście nie wyklucza posiadania całkiem sporych zasobów gotówki. Może być to właśnie sposób na zbudowanie pokaźnego majątku.

Konsumenci z tej grupy często są indywidualistami odpornymi na pokusy kultury konsumpcyjnej i mało wrażliwymi na aprobatę społeczną w kontekście materialnym, czyli na to, co inni o nich pomyślą na podstawie tego, co posiadają. 

Jeśli jesteś rozsądnym niewydawaczem, pamiętaj, aby nie popaść w przesadę. Korzystaj z pieniędzy we właściwych granicach, a twoje życie z pewnością będzie bardziej satysfakcjonujące.

Poszukiwacz doświadczeń

„Hulaj dusza, piekła nie ma” − chciałoby się powiedzieć przy tym typie osoby, która cieszy się wydawaniem pieniędzy i konsumpcją. To idealny klient dobrych restauracji i amator wspaniałych przygód w odległych zakątkach świata.

Doświadczenie i emocje to kluczowe dla takiego człowieka motywatory do zarabiania i wydawania pieniędzy. 

Ale… poszukiwacz doświadczeń nie lubi się dzielić. Jego osobiste doznania są dla niego najważniejsze. Zagrożenia? Przekroczenie granicy w wydawaniu pieniędzy i brak myślenia zabezpieczającego finansowo przyszłość.

Do kogo ci bliżej? Z którym typem się identyfikujesz? 

Styl wydawania pieniędzy − czy wydajesz łatwo czy z trudem − nie zależy od obiektywnej sytuacji finansowej, ale od cech psychologicznych, wieku, wykształcenia i stanu wiedzy ekonomicznej. Osoby mniej wykształcone i z mniejszą wiedzą finansową częściej zaciskają pasa i kontrolują ceny. To niestety także ludzie, którzy pesymistycznie patrzą na swoją obecną sytuację i przyszłość. Z kolei ludzie z wyższym wykształceniem, młodsze i rzekomo z większą wiedzą ekonomiczną najczęściej zasilają szeregi rozrzutników.

Na podstawie: Dominika Maison, Polak w świecie finansów, PWN, Warszawa 2014.

Zobacz także:Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!