Akademia ONLINE| Małżeństwo i pieniądze okiem prawnika / 20.06.2020 godz. 9.00-13.00

199.00 

Zapraszamy na szkolenie eksperckie dla osób, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, już w są nim i chcą się zabezpieczyć na wypadek prowadzenia biznesu i nie tylko. Dla osób, które aktualnie borykają się z problemami majątkowymi będąc w małżeństwie i mając wspólnotę majątkową. Dla wszystkich osób, które żyją w związku i nie wiedzą, jak zarządzić wspólnym majątkiem na wypadek śmierci lub rozwodu.

Podczas szkolenia prowadzonego przed doświadczoną prawniczkę dowiesz się:

 • jak bezpiecznie przygotować się majątkowo do zawarcia związku małżeńskiego
 • jak zabezpieczyć swoje osobiste interesy majątkowe w małżeństwie
 • jak przygotować siebie i rodzinę do dziedziczenia majątku

Kategoria:

Opis

Program szkolenia:

1. Networking
2. Powitanie przedstawienie tematu szkolenia i ekspertki/a
3. Pierwsza część szkolenia

Małżeństwo i pieniądze

 1. Małżeńskie ustroje majątkowe
 2. Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątku osobistego każdego z małżonków
 3. Małżeńskie umowy majątkowe – kiedy należy je zawrzeć i w jakiej formie
 4. Jakie umowy muszą być zawarte za zgodą drugiego małżonka i jakie są skutki niedopełnienia tego obowiązku
 5. Zniesienie wspólności majątkowej z mocy prawa (upadłość, separacja, wniosek wierzyciela o zniesienie współwłasności)
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka:
  • informacje ogólne
  • zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • zobowiązania z tytułu podatków (oraz ZUS)
 7. Zabezpieczenie na wypadek rozwodu

4. Przerwa
5. Druga część szkolenia

Dziedziczenie w małżeństwie

 1. Dziedziczenie testamentowe i ustawowe – najważniejsze informacje
 2. Jak należy sporządzić testament
 3. Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza
 4. Czym jest zachowek i komu się on należy a czym jest wydziedziczenie
 5. Podatek od spadków i darowizn
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego, przyjęcie spadku wprost a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zrzeczenie dziedziczenia, odrzucenie spadku
 7. Środki w banku, które nie wchodzą do masy spadkowej (dyspozycja wypłaty środków na wypadek śmierci)

Dodatkowo:

 1. Różnica pomiędzy zgodą na zaciągnięcie zobowiązania a np. poręczeniem osobistym, podpisaniem weksla.
 2. Co było Twoje przed małżeństwem dalej pozostaje Twoje np. nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, plus dziedziczenie
 3. Dochody z majątku osobistego wchodzą do majątku wspólnego – np. z najmu osobistej nieruchomości
 4. Niemieszanie pieniędzy, zaznaczenie w akcie pochodzenia pieniędzy, imienna faktura
 5. Darowizna nieruchomości tylko na jednego z małżonków
 6. Przepisanie majątku na dzieci (małżonka) a skarga pauliańska i uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela
 7. Ukrywanie majątku i odpowiedzialność karna, przekazanie nieruchomości dziecku przed jakimś ryzykownym interesem

6. Pytania
7. Zakończenie szkolenia

Dodatkowe informacje

Trener

Marta Żminkowska – prawnik, założycielka firmy Stillwell Polska Sp. z o.o, twórczyni inicjatywy Kobieta i Biznes oraz strony zminkowska.pl. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego.

Kontakt

malgorzata.owczarzak@kobietaipieniadze.pl

Miejsce

online – zoom

You may also like
Przygotowania wielkanocne!
Najtrudniejszy… pierwszy krok!

Skomentuj

Twój komentarz*

Your Name*
Your Webpage