WARSZAWA Akademia| Inwestowanie w instrumenty finansowe cz. 1 i 2 / 18.01.2020

0

449.00 

Zapraszamy na szkolenie eksperckie dla osób, które rozwijają się w obszarze inwestowania pieniędzy w dostępne instrumenty na rynkach finansowych.

Podczas szkolenia prowadzonego przed doświadczonego inwestora dowiesz się:

 • Jakie są możliwości inwestowania na rynku finansowym dla inwestorów indywidualnych
 • Jak założyć swoje konto maklerskie i jaką przyjąć strategię inwestycyjną
 • Jak analizować i kalkulować, aby osiągnąć najwyższy na miarę swoich możliwości zwrot z zainwestowanych pieniędzy
 • Jak ustalić własną strategię inwestowania w różne instrumenty finansowe?
 • Jak podejmować decyzje inwestycyjne w akcje i fundusze?
 • Jak kierować się analizą techniczną i analiza fundamentalną w inwestowaniu na rynkach finansowych

Kategoria:

Opis

Program szkolenia:

Networking
Powitanie przedstawienie tematu szkolenia i ekspertki/a

Pierwsza część szkolenia

Czym jest ryzyko w inwestowaniu pieniędzy na rynkach finansowych

 • Jak działa ryzyko w inwestowaniu pieniędzy w instrumenty finansowe
 • Instrumenty finansowe dostępne na rynku a skala ryzyka
 • Ocena własnego akceptowanego ryzyka: “Jakim typem inwestora jesteś?” (ćwiczenie)

Typy instrumentów, w które można inwestować pieniądze na rynku finansowym

 • Podstawowe: obligacje, akcje, fundusze, forex
 • Pochodne: futures, opcje, CFDs
 • Ćwiczenia: praktyczne ćwiczenia z portalami inwestycyjnymi

Druga część szkolenia

Jak nabywać i sprzedawać papiery wartościowe

 • Jak i gdzie założyć swoje pierwsze konto maklerskie
 • Typy transakcji (akcje, fundusze, forex i inne; prowizje)
 • Typy lewaru (po co i dla kogo)
 • Platformy inwestycyjne polskie/zagraniczne/rajów podatkowych
 • Instrumenty finansowe w innych krajach dostępne dla Polaków
 • Kalkulacja ROI, czyli jak liczyć zwrot z zainwestowanych pieniędzy
 • Ćwiczenia

Sposoby oceny ofert inwestycyjnych: kiedy kupować, sprzedawać

 • Strategie inwestowania w instrumenty finansowe (fundamentalne/techniczne, ogólnorynkowe/pod dany instrument)
 • Jak ustalić własną strategię inwestycyjną (kluczowe elementy własnej strategii jako drobnego inwestora)
 • Kluczowe elementy psychologii inwestowania i oceny swoich możliwości
 • Wypracuj własną strategię inwestycyjną

Trzecia część szkolenia

 1. Coin Game – gra trenująca rozumienie ryzyka podejmowanego przy inwestowaniu
 2. Strategie inwestowania w instrumenty finansowe
 3. Kluczowe elementy własnej strategii inwestycyjnej
 4. Jak zbudować własną strategię inwestycyjną w 7 krokach
 5. Strategie fundamentalne/techniczne, ogólnorynkowe przy inwestycjach w poszczególne instrumenty finansowe

Przerwa
Czwarta część szkolenia

 1. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
 2. Strategia inwestycyjna oparta na określonym poziomie cen i wskaźników
 3. Ćwiczenia praktyczne z akcjami i funduszami – analiza techniczna
 4. Narzędzia analizy technicznej – m.in. wskaźniki trendu i oscylatory
 5. Analiza wykresów notowań z różnymi typami sygnałów kupna i sprzedaży, obstawianie, analiza wyników inwestycji
 6. Ćwiczenia praktyczne z akcjami i funduszami – analiza fundamentalna
 7. Wykorzystywanie danych spółki, sposób inwestycji, analiza wyników inwestycji
 8. Kalkulacja ROI

Pytania
Zakończenie szkolenia

Dodatkowe informacje

Trener

Tomasz Kamiński – inwestor, były dziennikarz ekonomiczny Wirtualnej Polski i PolskieRadio.pl ze specjalnością w tematyce funduszy inwestycyjnych i giełdy. Były specjalista ds. transakcji papierów wartościowych w Citi International, gdzie pracował w zespole zajmującym się księgowaniem i rozwiązywaniem błędów transakcji rynków kapitałowych na wielu typach instrumentów rynków finansowych. W latach 2009-2011 inwestował własne środki w akcje, a przez większość swojego życia dorosłego trzymał środki w obligacjach bądź funduszach inwestycyjnych. Ukończył na Polskiej Akademii Nauk Podyplomowe Studium Polityki Monetarnej i Systemu Finansowego organizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i przeznaczone dla dziennikarzy ekonomicznych, oraz Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje się zawodowo w szkole Blackbird Academy nauczaniem angielskiego biznesowego specjalistów, managerów, kierowników w obszarach ubezpieczeń, nieruchomości, finansów i innych sektorów.

Czas trawania szkolenia

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 6 godzin zegarowych

You may also like
Mentoring finansowy dla kobiet
Jak zniknęły dolary

Skomentuj

Twój komentarz*

Your Name*
Your Webpage