Lekcja 1: Lokaty i obligacje


Z tej lekcji dowiesz się:

 1. Do czego służą lokaty, mimo niskiego oprocentowania
 2. Dlaczego stabilne, bogatsze państwa dają mniej zysków ze swoich obligacji
 3. Jak możemy dużym firmom pożyczać pieniądze i na tym zarabiać
 4. Dlaczego wysokie oprocentowanie obligacji, to niekoniecznie dobra wiadomość

Obligacje

Obligacja to instrument, który ma proste zasady działania, lecz z racji na specyficzne nazewnictwo stron zawierających transakcję i jej zasady potrafi być trudny do zrozumienia. Rząd, który wystawia obligacje, po prostu pożycza pieniądze od tego, kto je kupuje. Nabywca jest zatem w istocie pożyczkodawcą i w zamian za to każdego roku otrzymuje odsetki, a gdy nadejdzie termin wykupu obligacji, otrzyma zwrot pożyczonych pieniędzy.

Dzięki sprzedaży tego instrumentu w dużej liczbie rządy mogą pożyczyć więcej pieniędzy niż miałby do zaoferowania jeden bank, gdyż potrzeby administracji państwowych są zwykle wielokrotnie większe niż zasoby pojedynczych instytucji finansowych. Ponieważ istotą jest tu pożyczka, obligacje i instrumenty działające w podobny sposób powszechnie nazywa się też papierami dłużnymi.

Obligacje państwowe uznaje się za najmniej ryzykowny instrument inwestycyjny, bo tylko w jednym wypadku nabywca nie otrzyma z powrotem swoich pieniędzy − jeśli zbankrutuje państwo. Na świecie zdarzają się takie przypadki, ale tak czy inaczej rzadko.

Mimo że obligacje są instrumentem inwestycyjnym, to absolutna większość firm i osób traktuje je jako formę ochrony kapitału. Mniejszość stosuje je jako sposób na jego pomnożenie. Nie można się zrażać, że oprocentowanie obligacji czasami wynosi niewiele więcej niż na lokatach. Lepiej po prostu pamiętać, że służą one do tzw. parkowania pieniędzy lub zmniejszania szkód wyrządzanych przez inflację.

Aby dzięki obligacjom chronić swój kapitał przed wzrostem cen, najlepiej jest nabyć takie, które są indeksowane o wskaźnik inflacji. To oznacza, że do liczenia ich oprocentowania dodaje się średnią wartość inflacji − najczęściej za pewien okres sprzed momentu wypłacania odsetek. Warto jednak pamiętać, że jeśli jakieś państwo daje oprocentowanie obligacji dwucyfrowe, to należy koniecznie doczytać, czy przypadkiem nie jest to kraj, gdzie inflacja postępuje istotnie szybciej niż u sąsiadów, a rząd traci zaufanie rynków finansowych.

Ciekawym aspektem na rynku obligacji jest to, że mogą być emitowane w różnych walutach. Zdarza się zatem, że można znaleźć polskie obligacje w euro albo japońskie w dolarach amerykańskich.

Kluczowe hasła

 • Papier dłużny − tradycyjny synonim do mówienia o obligacjach lub podobnych instrumentach.
 • Nominał obligacji − ilość pieniędzy, które pożyczamy wystawcy w zamian za jedną obligację.
 • Termin zapadalności obligacji − okres, na koniec którego dostaniemy z powrotem nasze pieniądze.
 • Oprocentowanie obligacji − procent, który będziemy otrzymywać za każdy rok lub kwartał trzymania obligacji.
 • Obligacja indeksowana inflacją − obligacja, której oprocentowanie jest liczone jako wartość nie mniejsza niż średni wzrost cen w państwie.

Do zapamiętania

 1. Obligacje państwowe są najmniej rentownym, ale i najmniej ryzykownym instrumentem inwestycyjnym. Dlatego służą przede wszystkim jako jedno z narzędzi przynajmniej częściowej ochrony przed inflacją, a nie w pierwszej kolejności do mnożenia zysków.
 2. Obligacje są w gruncie rzeczy naszą pożyczką dla rządu. Kluczową różnicą jest to, że spłata kapitału następuje na sam koniec.
 3. Oprocentowanie to główna miara naszego zysku przy zakupie obligacji. Trzeba jednak pamiętać, że przesadnie wysokie oprocentowanie prawdopodobne oznacza, że zagraniczne rynki finansowe mniej ufają danemu rządowi.
 4. Obligacje możemy odsprzedać przed ich terminem zapadalności i zachować dotychczasowe zyski. Kolejny nabywca zaczyna otrzymywać oprocentowanie dopiero od momentu przejęcia obligacji.
 5. Obligacje mogą być emitowane w różnych walutach. Wtedy nabywca nie musi się martwić o inflację w państwie, które je wyemitowało.

Ćwiczenie

 1. Pobierz test i odpowiedz na pytania dotyczące lokat i obligacji.
 2. Następnie pobierz klucz odpowiedzi i sprawdź, na ile pytań odpowiedziałeś / odpowiedziałaś poprawnie.
 3. Jeśli masz mniej niż 6 poprawnych odpowiedzi, to powtórz lekcję i wykonaj test ponownie.

Materiały

Lokaty i obligacje-pytania

Lokaty i obligacje-odpowiedzi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!