30 lipca, 2020

Długoterminowe strategie inwestycyjne mistrzów

udostępnij

Wśród największych inwestorów giełdowych zdarzają się tacy, którzy publicznie edukują, jak według nich może inwestować niemal każdy. Podają oni na tacy rozwiązania, które w ich opinii długoterminowo przynoszą zysk. Do takich osób należy Warren Buffett, najbogatszy inwestor giełdowy świata oraz Ray Dalio, właściciel  jednego z największych funduszy inwestycyjnych w USA. Poznaj ich wskazówki i uniwersalne propozycje strategii.

Przed rozpoczęciem inwestowania w instrumenty finansowe powinniśmy w pierwszej kolejności określić kwotę, jaką chcemy w tym celu miesięcznie przeznaczyć. Odwołam się do metody zarządzania pieniędzmi zwanej budżetowaniem. Możemy zacząć już od małych kwot! Jednak nie zalecam inwestować, jeśli nie masz zbudowanej poduszki finansowej przynajmniej na okres trzech miesięcy swoich miesięcznych kosztów. W pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Po zbudowaniu minimalnej poduszki finansowej i określeniu kwoty, jaką dysponujemy w budżecie INWESTYCJE możemy przystąpić do dalszych kroków.

Strategia Warrena Buffetta

Warren Buffett jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. Buffett prawie całą swoją fortuną liczoną w dziesiątkach miliardów dolarów planuje oddać na cele dobroczynne. Dzieciom chce zostawić „zaledwie” po dwa miliardy dolarów w spadku. Pozostawia im jednak strategię inwestycyjną, którą uznaje za najlepiej rokującą dla amatorów. W ramach tej strategii 90 proc. budżetu inwestycyjnego należy lokować w fundusz bazujący na indeksie giełdowym S&P500 (w skład którego wchodzi 500 wiodących przedsiębiorstw w USA). Pozostałe 10 proc. sugeruje zainwestować w krótkoterminowe obligacje USA na okres od jednego do dwóch lat. Jest to strategia długoterminowa na wiele lat. Zakłada ona, że przy regularnych wpłatach (poza okresami kryzysów) tak zbudowany portfel inwestycyjny będzie po wielu latach i dekadach przynosił zysk.

Jak w Polsce znaleźć fundusz bazujący na S&P500? Taki instrument to fundusz inwestycyjny, który kupuje akcje spółek należących do zestawienia 500 największych przedsiębiorstw w USA. Nie w każdym serwisie inwestycyjnym w Polsce jest dostępny taki fundusz. Można go odzwierciedlić wybierając dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne lokujących kapitał w największych spółkach amerykańskich. Spis wszystkich dostępnych funduszy inwestycyjnych można znaleźć w serwisie analizy.pl. Szukając odpowiedników należy sprawdzić, czy są to fundusze lokujące środki w akcje amerykańskich przedsiębiorstw. Często stanowią one jedynie część portfela. Można ułatwić sobie podjęcie decyzji i wybrać fundusze akcyjne największych firm polskich.

Obligacje USA również nie będą dostępne w każdym serwisie dla inwestorów. Jednak można odzwierciedlić podejście Buffetta kupując polskie obligacje (np. PZU Papierów Dłużnych Polonez, Skarbiec Dłużny Uniwersalny) lub wkładając środki do funduszu inwestycyjnego, który bazuje na obligacjach amerykańskich (np. Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Generali Dolar – choć oba tylko po części inwestują w obligacje Stanów Zjednoczonych).

Przykład:

Jeśli zdecydujemy się inwestować miesięcznie 1000 zł, to wg powyższej strategii Warrena Buffetta należy każdego miesiąca wpłacić 900 zł na fundusz bazujący na indeksie &P500. Natomiast pozostałe 100 zł należy regularnie inwestować w obligacje. Można również spojrzeć rocznie. Na koniec każdego roku powinniśmy mieć zainwestowane łącznie 12 000 zł, z czego 10 800 zł we wspomniany fundusz (12 miesięcy x 900 zł = 10 800 zł), a 1200 zł (12 miesięcy x 100 zł = 1200 zł) w obligacje.

Strategia Raya Dalio

Ray Dalio pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego Bridgewater Associates i zarządza funduszami, które wykorzystują różnorodne zaawansowane techniki inwestycyjne. W wywiadach często wspomina, że przeciętnemu inwestorowi trudno konkurować z tak dużymi graczami jak jego fundusze na rynkach kapitałowych, które nieustannie się zmieniają. Dlatego też Dalio zaproponował strategię, którą określa strategią na każdą pogodę. W ramach tej strategii 40 proc. budżetu inwestycyjnego należy lokować w obligacjach długoterminowych na okres dziesięciu lat. Kolejne 15 proc. zaleca inwestować w obligacje średnioterminowe na okres pięciu lat. Natomiast 30 proc. portfela inwestycyjnego powinny stanowić akcje. Następnie 7,5 proc. złoto oraz 7,5 proc. surowce. Jest to strategia długoterminowa, która zakłada regularne wpłaty przez lata i dekady. Dalio zakłada, że ten sposób inwestowania ma największe szanse okazać się zyskowny mimo wielu wzlotów i spadków na rynku.

Analogicznie do strategii Warrena Buffetta należy odzwierciedlić inwestycje wybierając dostępne w Polsce instrumenty finansowe lokujące kapitał w najbardziej zbliżone zasoby.

Przykład:

Jeśli zdecydujemy się inwestować miesięcznie 1000 zł, to wg założeń Raya Dalio należy regularnie każdego miesiąca wpłacić 400 zł na obligacje długoterminowe i 150 zł na obligacje średnioterminowe. Kolejne 300 zł powinniśmy lokować w akcjach oraz zainwestować po 75 zł w złoto i surowce. To podejście charakteryzuje się znaczącą dywersyfikacją, dlatego warto przyjąć podejście roczne i zachować ustalone proporcje w rocznym rozrachunku naszego portfela inwestycyjnego.

Przedstawione strategie Warrena Buffetta i Raya Dalio to strategie długoterminowe. Obie zakładają przeczekiwanie okresów kryzysów bez inwestowania, ale również bez wychodzenia z posiadanych inwestycji. W obu przypadkach bardzo ważna jest cierpliwość. Szczególnie zanim rynki zaczną wzrastać po zapaści. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ma się taką wytrzymałość i umiejętność opanowania emocji. Wówczas możemy rozważyć zaproponowane przez doświadczonych inwestorów strategie i podjąć świadomą decyzję.

Autor artykułu:

Tomasz Kamiński – inwestor, były dziennikarz ekonomiczny Wirtualnej Polski i PolskieRadio.pl ze specjalnością w tematyce funduszy inwestycyjnych i giełdy. Były specjalista ds. transakcji papierów wartościowych w Citi International. W latach 2009-2011 inwestował własne środki w akcje, a przez większość swojego życia dorosłego trzymał środki w obligacjach, bądź funduszach inwestycyjnych. Obecnie zawodowo zajmuje się nauczaniem angielskiego biznesowego specjalistów, managerów i kierowników.

 

Odkryj tajniki skutecznego inwestowania i pomnażania pieniędzy na rynku kapitałowym!


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!